×
Profilbild på Admin

Författare: Admin

Semesterbostad – så beräknar du förmånsvärdet

Senast uppdaterad: 2018-01-08   Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning uppstår en förmån som den anställde ska beskattas för. Om den anställde betalar marknadsmässig…

Läs mer

Bra att Portugal beskattar pensioner!

Om man analyserar den för närvarande diskuterade skatten om 5-10 % på pension från privat sektor som Portugal kan komma att introducera, så kan man finna att detta är positivt och ett smart beslut av Portugal. Detta styrker jag med nedanstående resonemang: Under flera år har det inom EU pågått diskussioner om att förhindra skattekonkurrens…

Läs mer

Rot- och rutarbete utanför Sverige

Du som är verksam och registrerad näringsidkare i ett annat EU/EES-land än Sverige kan erbjuda dina svenska kunder rot- eller rutavdrag för arbeten som du utför i deras utländska bostad. Om arbetet ska utföras i Sverige måste du ha en svensk F-skatt. Reglerna för rot- och rutavdraget är samma som om arbetet utförts i Sverige.…

Läs mer

Beskattning i Portugal av Non-Habitual Residents

FÖRMÅNLIG BESKATTNING I PORTUGAL Portugal har infört förmånliga skatteregler för personer som beslutar att bosätta sig i Portugal och som uppfyller villkoren för registrering som ”non-habitual resident”. I sådana fall kan, under maximalt 10 år, bland annat inkomster från vissa privata pensionsförsäkringar bli helt skattebefriade både i Sverige och i Portugal.   SYFTET MED SKATTEREGLERNA…

Läs mer

Pensionsspara före utflyttningen

Eftersom pensionering utomlands i normalfallet medför stora skattefördelar bör du i god tid före utflyttning planera för att på olika sätt öka din pension. Detta eftersom de olika pensionsavdragen i Sverige sker till en skattesats som är högre än vad utfallande belopp kommer att beskattas till i ditt nya land. Anställd med kollektivavtal Om du…

Läs mer

Myter om pensionen

På pensionsområdet förekommer det en hel del missuppfattningar. Inte minst vad som händer om man tar ut allmän pension redan vid 61. I den här artikeln tar vi upp några av de mest spridda myterna om pensionen. 1. Man kan inte arbeta och ta ut pension samtidigt Fel, det går alldeles utmärkt. Det är till…

Läs mer

Konsumenprisindex 2016 i EU-länderna

Konsumtionsvaror och tjänster 2016. Eurostat, Date: June 2017 Jämförande prisnivåer för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU). I denna artikel presenteras den senaste analysen av prisnivåerna för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU) och Norge, med fokus på prisnivåindex, som ger en jämförelse av ländernas prisnivåer i förhållande till genomsnittet i EU. Resultaten…

Läs mer

2017 ÅRS BROTTSINDEX

[logged_in] 2017 ÅRS BROTTSINDEX   Global Peace Index 2017 har funnit att världen har blivit något mindre brottsligt jämfört med föregående år, med en genomsnittlig minskning av brottsligheten på 0,28 procent. Medan 93 länder hade fått mindre brottslighet, jämfört med 63 som hade fått ökad brottslighet, har gapet mellan de mest och minst brottsliga länderna ökat.…

Läs mer

Gåva av fastighet – vad gäller?

Du måste vara inloggad för att läsa artikeln [logged_in] Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i gåva till t ex dina barn. Fastighet –…

Läs mer

Köpa ett företag – tips och råd

Du måste vara inloggad för att läsa artikeln [logged_in] Att köpa ett ”begagnat” företag är ett smidigt sätt att snabbt komma igång med en verksamhet. Men samtidigt löper du risken att få en massa ärvda bekymmer och problem på halsen. Du kan nämligen aldrig vara helt säker på vad tidigare ägare haft för sig. Två…

Läs mer