×

Kategori: Bosättning i annat EU-land

Levnadsomkostnader – Spanien

Spanien – konsumentprisindex 2018. Under 2018 varierade priserna för konsumentvaror och tjänster kraftigt mellan EU:s medlemsstater. Jämfört med EU28-genomsnittet (100 %) varierade priserna enligt följande: Norge 148 %, Danmark 138 %, Finland 123 %, Sverige 119 %, Spanien 93 %, Cypern 89 %, Portugal 87 %, Grekland 84 %. En personsom bor i Sverige och…

Läs mer

Levnadsomkostnader – Portugal

Portugal – konsumentprisindex 2018. Under 2018 varierade priserna för konsumentvaror och tjänster kraftigt mellan EU:s medlemsstater. Jämfört med EU28-genomsnittet (100 %) varierade priserna enligt följande: Norge 148 %, Danmark 138 %, Finland 123 %, Sverige 119 %, Spanien 93 %, Cypern 89 %, Portugal 87 %, Grekland 84 %. En person som bor i Sverige…

Läs mer

Levnadsomkostnader – Mallorca

Mallorca (Spanien) – konsumentprisindex 2018. Under 2018 varierade priserna för konsumentvaror och tjänster kraftigt mellan EU:s medlemsstater. Jämfört med EU28-genomsnittet (100 %) varierade priserna enligt följande: Norge 148 %, Danmark 138 %, Finland 123 %, Sverige 119 %, Spanien 93 %, Cypern 89 %, Portugal 87 %, Grekland 84 %. En person som bor i…

Läs mer

Levnadsomkostnader – Grekland

Grekland – konsumentprisindex 2018. Under 2018 varierade priserna för konsumentvaror och tjänster kraftigt mellan EU:s medlemsstater. Jämfört med EU28-genomsnittet (100 %) varierade priserna enligt följande: Norge 148 %, Danmark 138 %, Finland 123 %, Sverige 119 %, Spanien 93 %, Cypern 89 %, Portugal 87 %, Grekland 84 %. En person som bor i Sverige…

Läs mer

Levnadsomkostnader – Cypern

Cypern – konsumentprisindex 2018. Under 2018 varierade priserna för konsumentvaror och tjänster kraftigt mellan EU:s medlemsstater. Jämfört med EU28-genomsnittet (100 %) varierade priserna enligt följande: Norge 148 %, Danmark 138 %, Finland 123 %, Sverige 119 %, Spanien 93 %, Cypern 89 %, Portugal 87 %, Grekland 84 %. En person som bor i Sverige…

Läs mer