×

Kategori: Skatteregler vid flyttning utomlands

Väsentlig anknytning

Väsentlig anknytning När du har för avsikt att flytta från Sverige till annat land skall du avregistrera dig hos folkbokföringsmyndigheten. Numera har skattemyndigheten hand om folkbokföringen. Samma dag du anmäler utflyttning eller högst ett par dagar senare är du folkbokföringsmässigt utskriven ur Sverige. Därmed är man också utskriven från försäkringskassan. Däremot påverkas ej skyldigheten att…

Läs mer

Skatteregler vid flyttning till utlandet

Du måste vara inloggad för att läsa artikeln [logged_in] Skattemyndigheten                       INFORMATION Skattesektion GD Skatteregler vid flyttning till utlandet Hur en person skall beskattas efter utvandring från Sverige kan avgöras först sedan man bestämt hans skatterättsliga hemvist. De skattemässiga bosättningsreglerna beskrivs i närmast följande avsnitt. Reglerna för deklaration och beskattning i olika situationer behandlas på…

Läs mer